Công tắc nút tùy chỉnh (Màu vỏ, hoa văn phát sáng, v.v.)